Tietoa aurinkoenergiasta

"Aurinkoenergia on erittäin käyttökelpoista Suomessa, vaikka yleisesti toisin kuvitellaan"

Auringosta saatava energia ylittää 10000 kertaisesti maapallon tarvitseman energian tarpeen.

Auringon säteilyä voidaan hyödyntää usealla eri tavalla. Aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää joko passiivisesti tai aktiivisesti. Passiivisesti auringonvaloa ja -lämpöä voidaan käyttää suoraan ilman erillistä laitetta. Aktiivisessa hyödyntämisessä auringonsäteily muunnetaan joko sähköksi aurinkopaneeleilla tai lämmöksi aurinkokeräimillä. Pientaloissa voidaan käyttää sekä passiivisia että aktiivisia menetelmiä.

Tehokkaana energiantuottajana aurinko toimii Maalis –Syyskuun aikana, jolloin siitä saadaan energiaa käyttöveden valmistukseen, ja oikein mitoitetulla laitteistolla myös lämmittämiseen. Tällä välillä, kiinteistön varsinainen lämmöntuottaja saa levätä, jolloin sen elinkaari myös pitenee, ja säästää tulevaisuuden laitekustannuksista.

Aurinkoenergia on ainoa lähes ilmainen energiantuottaja, joka ei tuota minkäänlaisia Co2 päästöjä. Nousevien energiahintojen aikana, tulee auringosta saatava rahallinenkin hyöty kasvamaan entisestään.

Vesijärjestelmät:
Aurinkokeräimissä kiertävä neste lämpenee auringon säteilystä. Lämmitetty neste siirretään varaajaan erillisen pumpun avulla, jota ohjaa aurinkoenergiajärjestelmiin kehitetty automatiikka. Pumppu pyörittää nestettä ainoastaan, kun aurinkoenergiaa on saatavilla. Laitteistot ovat hyvin yksinkertaisia ja erittäin toimintavarmoja.

Aurinkosähkö
Aurinkosähköjärjestelmissä auringonsäteily muutetaan paneelissa tasavirraksi, ja ohjataan akkuun tai vaihtosuuntaajan kautta sähköverkkoon jolloin se on kiinteistön käytettävissä.

Paikallinen aurinkojärjestelmäasiantuntija osaa nopeasti kertoa sinulle tarvitsemasi aurinkoenergiajärjestelmän koon ja toimiiko se kiinteistössä halutulla tavalla. Muutamilla perustiedoilla, voit itse arvioida aurinkoenergiajärjestelmän sopivuutta omaan kohteeseesi.

Auringon säteily
Isot puut, talon savupiiput yms. varjoja tuottavat elementit, häiritsevät aurinkoenergialaitteiston toimintaa. Mitä enemmän kesällä aurinko paistaa katollesi, sen ihanteellisempi kohde on. Suomessa paras ilmansuunta on etelä. Katon kallistuskulma 25-45˚ käyttöveden lämmittämiseen on riittävä. Loivemmille katoile voidaan asentaa lisäkallistus-sarjoja, myös aurinkoanergialaitteiston uudelleen suuntaaminen on mahdollista.

Katon kunto
Jos kiinteistössä on uusi tai hyväkuntoinen katto, voidaan siihen huoletta asentaa aurinkokeräinjärjestelmä. Vanhan tai huonokuntoisen katon kohdalla kannattaa harkita sen vaihtamista, koska aurinkojärjestelmät kestää 20-35 vuotta, joten näin vältytään laitteiston irroittamiselta tällä välillä. Uuden katon asentamisen yhteydessä, voidaan aurinkoenergiajärjestelmä integroida vaikka osaksi kattoa. Tällä tavalla se ei juurikaan erotu katosta.

Varaajat
Jos sinulla on jo vesilämmityslaitteisto, on siihen yleisesti hyvin yksinkertaista kytkeä aurinkolämmitysjärjestelmä. Aurinkoenergialaitteisto kytketään, joko olemassa olevaan aurinkokierukkaan tai aurinkoenergia ladataan vanhaan varaajaan erillisen levylämmönsiirtimen kautta. Näissä asioissa kannattaa ottaa yhteyttä omaan LVI myyjääsi.

Toimiiko aurinkoenergiajärjestelmä talossani?
Pääosin aurinkoenergialaitteistot toimivat joka paikassa. Asia kannattaa varmistaa omalta LVI-myyjältäsi, joka osaa kertoa asiasta tarkemmin.

Mitä tarkoittaa Solar Keymark-merkintä?
Loppukäyttäjälle se merkitsee, että aurinkoenergiatuote on parasta olemassa olevaa laatua, ja on puolueettomasti testattu.

Minkä kokoisen aurinkoenergiajärjestelmän tarvitsen?
Aurinkoenergiajärjestelmä mitoitetaan aina tapauskohtaisesti, mutta suurimmassa osassa pientaloja, riittää 300 litran varaaja ja 6m² tasokeräimiä. Tasokeräimien määrään vaikuttaa katon kaltevuus ja ilmansuunta.

Katon lape on itäänpäin. Kannattaako siihen asentaa aurinkokeräimiä?
Tietenkin parhaan tulokseen saa, kun tasokeräimien suunta on etelään ja kallistuskulma 30-45˚. Aurinkokeräimet voidaan kallistaa katolla etelän suuntaan, vaikka lape olisikin itään. Jos suuntausta ei muuteta, laskee järjestelmän teho 25-30%. Tätä ”suuntausvirhettä” voidaan kompensoida ylimääräisillä aurinkokeräimillä.

Mikä aurinkoenergiajärjestelmän käyttöikä on?
Laadukkaiden aurinkokeräimien elinikä on 30 vuotta. Laitteiston muiden osien, esim. pumppujen, automatiikan ja paisunta-astian elinikä on n. 15 vuotta. Huoltokustannukset ovat vähäiset, koska huollettavia kohteita on erittäin vähän.

Onnistuuko aurinkoenergiajärjestelmän laajentaminen myöhemmin?
Aurinkoenergiajärjestelmää on erittäin helppoa laajentaa myöhemminkin.

Mikä on aurinkoenergialaitteiston takaisin maksuaika?
Todellista takaisinmaksuaikaa on vaikea määrittää, mutta keskimäärin normaali aurinkoenergialaitteisto säästää energiaa 25-30% vuositason energiankulutuksesta. Tämän lisäksi, aurinkoenergiajärjestelmä nostaa kiinteistösi arvoa. Laitteisto on myös tulevaisuudessa kytkettävissä minkä tahansa päälämmitysjärjestelmän rinnalle. Huomioitavaa on myös, että kesäajalla päälämmitysjärjestelmä on pois käytöstä, jolloin sen elinikä myös pitenee ja tulevaisuuden laiteinvestointi siirtyy entistä pidemmälle tulevaisuuteen.